Get Adobe Flash player

 

สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสกลนครและสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร กรณีเปลี่ยนแปลงฐานะ
อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
รับสมัครในระหว่างวันที่ 6-10 เดือน พฤษภาคม 2555

สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสกลนคร  ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร  ดูรายละเอียด คลิกที่นี่